کاش  در این رمضان لایق دیدار شویم 


سحری با نظر لطف  تو بیدار شویم مهدی جان 

موضوع :
امام زمان عجل الله  ,