روزه در درون خود خاصیت‌هایی دارد که موجب حفظ عفاف

می‌شود شایسته است که همه دست اندرکاران برای نیل به این

مهم از فرصت ارزشمند
رمضان بهره گرفته وبا ترویج فرهنگ روزه

داری با موج اقدامات ضدعفاف دشمن مقابله کنند.


در حالی که بزرگان دینی و مردم ولایت مدار همواره بر مقابله با بی‌حجابی تاکید داشته و 

ناراحتی خود را از طرق مختلف مبنی به عدم رعایت عفاف در جامعه بروز می‌دانند، 

متأسفانه مدت زمان زیادی از جدیت مسئولان برای برخورد با این مهم نمی‌گذرد، حال که 

این نگرانی تا حدی فراگیر شده مقتضی است مسئولان در این شرایط به دنبال راهکارهای 

عملی در مواضع گوناگون خود باشند.باید دانست که دین در هیچ زمینه‌ای به بن بست 

نرسیده و بهتراست قبل از هر اظهار نظر نسنجیده‌ای، به فرمایشات بزرگان دین و 

راهکارهای عملی برای جدیت در بحث حجاب و عفاف توجه کرد تا بتوانیم آموزه‌های 

شریعت را جامه عمل بپوشانیم.

رمضان از تأثیرگذار‌ترین مواضع تقویت روح است آن چنان که در قرآن نیز صریحاً به آن 

اشاره شده:

((یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون: اى 

کسانى که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما نوشته شده; آن گونه که بر آن‌ها که پیش از شما 

بودند نوشته شد، امید است که پرهیزکار شوید-بقره۱۸۳))

تقوا که‌‌ همان نگهدارى، کنترل و مهار تمایلات حیوانى و خواسته هاى نفسانى است، یک 

امر واقعى و عینى مى باشد که در سایه ى روزه و روزه دارى در وجود انسان محقق

 مى‌شود؛ ماه رمضان با همه برکاتی که به همراه دارد که برجسته‌ترین آن روزه‌داری برای

 مومنین است هدف غایی آن کنترل انسان و مهار تمایلات نفسی و ایجاد و تقویت روحیه 

ى مقاومت در برابر جاذبه هاى نفسانى است تا بتواند بعد حقیقى و گوهر اصلى وجود

انسان را بالنده و با نشاط نماید;تا تو تن را چرب و شیرین مى دهى/ گوهر جان را نیابى 

فربهىاز بارز‌ترین جلوه‌های مهار نفس رعایت عفاف وپاکدامنی است که هم به مردان و 

هم به زنان توصیه شده است: 

((قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم…: به مردان مؤمن بگو چشمان خود 

را بپوشانند وفروج و اندامشان را (از ناپاکی) حفظ کنند- نور۳۰))

((و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن…: و به زنان

بگو چشمان خود را بپوشانند وفروج و اندامشان را (از ناپاکی) حفظ کنند وزینت خود را 

آشکار نسازنند… – نور۳۱))

در بیان ائمه معصومین نیز نفس روزه داری راهی برای حفظ پاکدامنی معرفی شده که 

نمونه آن روایتی از زمان حیات حضرت محمد (ص) است که شخصی خدمت ایشان رسید 

وعرض کرد توان ازدواج ندارم، راهی برای کنترل شهوت به من یاد دهید؛ حضرت 

فرمودند: زیاد روزه بگیر.

در جایی دیگر آمده است که امام رضا (ع) فرمودند: روزه گرفتن عامل شکسته شدن 

شهوت است و روزه انواع شهوات لعب، لهو، زینت، تفاخر وتکاثر راتعدیل می‌کند.

حال که روزه در درون خود خاصیت‌هایی دارد که موجب حفظ عفاف می‌شود شایسته است 

که همه دست اندرکاران برای نیل به این مهم از فرصت ارزشمند رمضان بهره گرفته وبا

ترویج فرهنگ روزه داری با موج اقدامات ضدعفاف دشمن مقابله کنند.

در این شرایط از رسانه‌های جمعی وبه خصوص سیمای جمهوری اسلامی توقع می‌رود 

تمرکز خود را به جای پرکردن اوقات فراغت مخاطبان با سریال‌های طنز، بی‌محتوا و 

بی‌ارتباط با ماه مبارک، روی تولیداتی که جایگاه روزه را در میان نسل جوان تقویت کند،

بگذارد.از مسئولینی که صفحه‌های بزرگ تبلیغاتی در سطح شهر‌ها در اختیارشان است 

انتظار می‌رود از قدرت نرم خود بهره گرفته ومانور خویش را در این موضوع توسعه 

دهند.«روزه» براى پیشگیرى از محرومیت انسان و ایجاد قدرت کنترل در برابر شهوات 

نفس و تمایلات تن و برخوردار ساختن جان انسان از گوهر‌ها و کمالات انسانى بسیار لازم

 و ضرورى است. چه بسیار افرادى که با‌‌ رها نمودن نفس و تن دادن به شهوات آنى و 

هوس هاى زودگذر، در حسرت ازدست دادن گوهر انسانیت نشسته و گرفتار اندوهى 

همیشگى شده‌اند؛ ((کم من شهوه ساعه اورثت حزنا طویلا)) امام على (ع) فرمود: و چه 
بسا شهوت یک لحظه که مایه اندوه طولانى گردد.

کلوپ اخر الزمانبرچسب ها :
حجاب , 

موضوع :
متفرقه ,