در حین جشن کریم بن کریمان گویم ...

السلام علیک یا مسلم بن عقیل یا سفیر الحسین (ع)

15 رمضان حرکت حضرت مسلم (ع) به سمت کوفه ...

بد جور گره خوره دلم ما به کربلای تو حسین (ع)


http://www.masjed-alkufa.net/fa/masjed_alkufa_9_t2.jpg
در حین جشن کریم بن کریمان گویم ...

السلام علیک یا مسلم بن عقیل یا سفیر الحسین (ع)

15 رمضان حرکت حضرت مسلم (ع) به سمت کوفه ...

بد جور گره خوره دلم ما به کربلای تو حسین (ع)

http://www.masjed-alkufa.net/fa/masjed_alkufa_7_10_t2.jpg


موضوع :
مناسبت ها ,