تبلیغات
جنت - انگیزه های روانی حجاب گریزی بخش اول

جنت
به نام امیر عشق و به یاد امیران و یاران جنگ یاد شهدا و امام شهدا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

قلم دانش آموز

جعبه حدیثپژوهش هایی که تاکنون محور مسأله حجاب و بی حجابی انجام شده است، بیشتر جنبه حقوقی و اجتماعی داشته است و به جنبه روانشناختی فردی آن و اینکه در پس این رفتار چه انگیزه‌های مختلفی ممکن است در ذهن و روان فرد وجود داشته باشد، کمتر پرداخته شده است.


 ملاحظه نظام انگیزشی فردی در تبیین و توضیح مسأله حجاب گریزی بسیار مهم و ضروری است که در کنار عوامل بیرونی آن باید در نظر گرفته شود. نظام انگیزشی حجاب گریزی ممکن است به یک نظام شناختی متصف و یا به یک الگوی انگیزشی رفتارگرا مستند شود.


انگیزه های شناختی:

بیشتر رفتارهای انسان در حوزه شناخت او صورت می گیرد. یعنی فرد آنچه را که شناخته و پذیرفته انجام می دهد حجاب گریزی یا در اثر آن است که فرد حجاب را نشناخته و نپذیرفته است و یا به این گونه شکل گرفته که یک انحراف شناختی از آن، در وی پدید آمده است. این انحراف ممکن است تحت تأثیر نیازهایی مثل آزادی طلبی و گریز از محدودیت، رفاه طلبی و گریز از سختی، تجدد طلبی و گریز از کهنگی، شادی طلبی و هیجان خواهی قرار بگیرد و الگوی شناختی فرد به این صورت ساخته شود که حجاب سخت است، حجاب محدودیت آور است و نمی توان با وجود آن کاری کرد، حجاب قدیمی و مظهر تجربه است، حجاب کفن سیاه و نابود کننده شادی هاست عامل دلمردگی و بالاخره اینکه حجاب مرجوح و غیرضروری است یا اینکه اگر چه خوب است اما اهمیت چندانی ندارد. بعضی از تلقی های درونی و بیرونی نیز در ایجاد چنین الگوهایی مؤثر است مثل اینکه پاکی زن در لباسش نیست، چادری های ناپاک زیادند، چادر بیشتر سبب حرص مرد می شود و شبهاتی دیگر که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.

انگیزه های رفتاری:

گاهی، حجاب گریزی نه بر اثر عدم شناخت و نگرش مثبت به حجاب، بلکه بر اثر مطلوب بودن یک رفتار دیگری است که انگیزه بروز آن رفتار، فرد را به حجابی وادار کرده است. بنابر این بی حجابی در این قسم انگیزه ثانویه فرد را تشکیل می دهد و انگیزه ها و اهداف اصیل و اولیه او انگیزه های دیگری است که مهمترین آنها عبارت است از:

لازم به ذکر است که منظور ما از حجاب گریزی، مفهوم عام آن است.

و آن هر رفتار پوششی است که انگیزه آن جلب و جذب باشد. گرچه ممکن است تجلی بعضی از انگیزه ها بی حجابی به معنای خاص و رفتار عرفی آن یعنی تلفیق بی حجابی و بی­عفتی باشد.

 

1- همسریابی یا دوست یابی (ارضاء نیاز عاطفی)

ویل دورانت می گوید: «زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه کردن به او مایه حیات اوست»

آنچه در روایات هم اشاره شده که مرد، محبت خود را به همسر خود اعلان کند، حاکی از همین روحیه زن است.

آبراهام مزلو در سلسله مراتب نیازهای انسان، نیاز به عشق را پس از نیازهای فیزیولوژیکی: جزء نیازهای بالاتر و مهمتر معرفی می کند که ارضا شدن یا نشدن آن نیازهای پایین تر را کم اهمیت تر می سازد.

بنابر این برای فهم رفتار دختران و زنان باید به مهمترین نیاز آنان یعنی محبت توجه کرد. نیازی که به عنوان یک وضعیت ناتمام و گشتالت ناقص تا وقتی ارضا نشود، هدایت کننده افکار و رفتار فرد است . دربخش های بعدی به مسایلی مانند :

2- جلوه گری و خود ابرازی 3- فرار از زنانگی 4- ارضاء نیاز جنسی 5- رسیدن به آرامش 6- دگر آزاری 7- همانند سازی با الگوهای محبوب 8- جبران ناکامی‌های اجتماعی 9- خود آزمایی استقلال فکری 10- جامعه ستیزی 11- تنوع خواهی، مدگرایی و تفوق طلبی 12- آشنایی با دنیای مردان 13- اظهار غنای مالی خواهیم پرداخت برای پاسخ به مسایل مشاوره ای به این  این آدرس مراجعه فرمایید.

کلوپ مرکز ملی پاسخگویی سوالات دینی


برچسب ها: حجاب،

نوشته شده در جمعه 10 آذر 1391 توسط جنت سادات
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin