بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج
گفتم : كه روی خوبت ، از من چرا نهان است

گفتا : تو خود حجابی ، ورنه رخم عیان است !

گفتم : كه از كه پرسم ، جانا نشان كویت ؟

گفتا : نشان چه پرسی ، آن كوی بی نشان است !

گفتم : مرا غم تو خوشتر ز شادمانی

گفتا : كه در ره ما ، غم نیز شادمان است !

گفتم : كه سوخت جانم ، از آتش نهانم

گفت : آنكه سوخت او را ، كی ناله یا فغان است !

گفتم : فراق تا كی ؟ گفتا : كه تا تو هستی

گفتم نفس همین است ؟ گفتا : سخن همان است !

گفتم : كه حاجتی هست ، گفتا : بخواه از ما

گفتم : غمم بیفزا ، گفتا كه رایگان است !

گفتم : زفیض بپذیر ، این نیمه جان كه دارد

گفتا : نگاه دارش ، غم خانه تو جان است !

موضوع :
امام زمان عجل الله  ,