هیچ سنگی نشود سنگ صبورت آقا .. تکیه بر کعبه بزن کعبه تحمل دارد

برچسب ها :
امام زمان عج , 

موضوع :
امام زمان عجل الله  ,