"امام" و "اَمام" هم ریشه ‏اند. "اَمام" به معنای جلو و رو به رو و "اِمام" به معنای پیشوا و جلودار، آن كه از او پیروی می شود (خواه انسان باشد یا كتاب یا چیز دیگر) این شخص یا چیز پیروی شده ممكن است حق باشد یا باطل.

عرب‏ها به ریسمانی كه بَنّاها به دیوار می كشند تا دیوار راست بنا گردد، "اِمام" می گویند.برچسب ها :
امام خامنه ای ,  امام خمینی , 

موضوع :
حضرت ماه امام خامنه ای حفظه الله ,  امام خمینی رحمه الله علیه ,