زیارت معروفه به امین اللَّه است كه در نهایت اعتبار است و در تمام كتب مَزارِیَّة ومصابیح نقل شده است و علامه مجلسى ره فرمود كه آن بهترین زیارات است از جهت متن و سند و باید كه در جمیع روضات مقدّسه بر این مواظبت نمایند و كیفیّت آن چنان است كه به سندهاى معتبر روایت شده از جابر از امام محمد باقر علیه السلام كه امام زین العابدین علیه السلام به زیارت امیرالمؤ منین علیه السلام آمد و نزد قبر آن حضرت ایستاد و گریست و گفت :برچسب ها :
زیارت امین الله , 

موضوع :
ادعیه ,